Plazmový Generátor RPZ 14

K likvidaci zjištěných patogenů,které nejdříve detekujeme na biorezonančním přístroji Sensitiv Imago 530 používáme zcela originální Plazmový generátor RPZ 14. Působí plazmatickým výbojem na patogenní organismy tak, že působením frekvencí dochází k jejich destrukci a zneškodnění.

Pracuje na principu bezkontaktního přenosu smrtelných frekvencí zjištěných patogenů. Je schopen pronikat celým tělem i do kostí a střevního obsahu, čímž překoná běžný frekvenční generátor a zapper. Plazmový generátor RPZ 14 je frekvenční generátor české výroby, který využívá princip bezkontaktního přenosu frekvencí k likvidaci mikroorganismů.

Celý proces je neinvazivní a tedy bezbolestný. Probíhá tak, že se usadíte a necháte na sebe po stanovenou dobu generátor působit. Při tom můžete dělat prakticky cokoliv. Jedinou podmínkou je držet se v dosahu působení.

Zahubením patogenů vzniká toxické prostředí, které musí úklidová četa imunitních buněk vyčístit. Tento úklid trvá u většiny lidí 3 – 4 dny. Záleží vždy na vaší pomoci tedy zvýšeným pitným režimem, zdravou výživou, potravinovými doplňky a hlavně pohybem. Intenzivním pohybem zvýšíte teplotu organismu, což vyprovokuje imunitní buňky k vyšší činnosti. Současně s plasmováním musí probíhat i změna vnitřního prostředí ve vašem organismu, jinak může dojít ke opakovanému namnožení.

Plazmový generátor dokáže zničit i patogeny, které jsou rezistentní na léky, jako např. postrach nemocnic, kmen multiresistentního zlatého stafylokoka (Staphylococcus Aureus), díky němuž došlo k mnoha úmrtím i po zdařilé operaci.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

UPOZORNĚNÍ!

TATO METODA NENAHRAZUJE ULTRAZVUK, RENTGEN, EKG, MRT ATD. VYŠETŘENÍ, PROTO NEMŮŽE BÝT POUŽITA K POTVRZENÍ, VYVRÁCENÍ NEBO JEDNOZNAČNÉMU STANOVENÍ DIAGNÓZY, CHARAKTERIZUJÍCÍ STRUKTURNÍ ZMĚNY TKÁNĚ.

Prohlášení výrobce:
Plazmový generátor RPZ 14 je experimentální přístroj a není zdravotnický prostředek.