Bicom je speciální diagnostický a terapeutický přístroj, kde se kombinují poznatky z tradiční čínské medicíny, kvantové fyziky, biofyziky. Terapie je založena na celostním přístupu. Snahou je zjistit a odstranit příčiny zdravotních problémů.

Biorezonance není univerzálním lékem, ani nemůže nahradit akutní medicínu, ale při chronických stavech může být tato terapie velmi nápomocná. Může také doplnit konvenční medicínu v oblasti prevence a v řešení skrytých příčin způsobujících onemocnění.

Metoda a celá terapie je neinvazivní, bezbolestná, bez vedlejších účinků, bez medikace a vhodná pro každého bez omezení věku či zdravotního stavu (včetně nejmenších dětí a těhotných žen).

Díky této metodě dokážeme vašemu tělu pomoci, aby obnovilo procesy, díky kterým je samo schopno opět nastolit tolik potřebnou rovnováhu a problém vyřešit.

Biorezonanční terapie Bicom je terapeutická metoda pracující s elektromagnetickými frekvencemi přirozeně vysílanými pacientem. Princip metody spočívá v tom, že patologické frekvence jsou snímány z pacienta a použity přímo v terapii.

 

 

PRŮBĚH TERAPIE NA BICOMU 

 

  1. Začneme rozhovorem.
  2. Před samotnou biorezonancí se provede scan energetického stavu vašeho organismu, za pomoci přístroje Sensitiv Imago 530. Tento  proces (scan) je zcela bezbolestný. Výsledkem scanování je pak informace o energetickém stavu Vašeho těla a jednotlivých zátěžích, které jsou příčinou vašich problémů. Pomocí tohoto výstupu pak terapeut může stanovit terapeutický program přímo Vám na míru.
  3. Dalším krokem je samotná biorezonanční terapie. Za pomoci vstupních elektrod jsou Vám do těla přenášeny frekvenční vzorce. Biorezonanční přístroj pak prostřednictvím vysílaného signálu, skrze podložku, na které ležíte, navrací elektromagnetické vlnění buněk do normálu a vrací organismus do rovnováhy. Tím je tedy obnovována schopnost vašeho těla „samouzdravovat se“.

Patogeny a jejich intenzita (homeopatické ředění) mají odpovídající programy a řetězce programů v přístroji Bicom, nebo je možno provádět terapii invertovaným patogenem, který je ve snímacím pohárku/voštině.

Jednotlivé programy jsou časové úseky zesíleného působení invertovaného signálu patogenu. Tím je struktura patogenů narušena, jsou uvolněny jejich vazby v organismu a následně vyloučeny do mezibuněčného prostoru a do lymfy.

Protože programy mohou být zaměřené i na psychické blokády, stává se, že pacient po terapii cítí nespecifikovatelnou úlevu, nebo se mu naopak může krátkodobě přitížit, což je projev detoxikačního procesu.

V takovém případě je vhodné pít hodně vody, aby mohly být patogeny vyloučeny z těla. Patogeny jsou rovněž vylučovány do lymfatického systému a z tohoto důvodu je dobré po ukončení terapie a odeznění příznaků detoxikace provést lymfodrenáž.

Součástí terapie je často i souhrn doporučení, jak by pacient měl omezit potraviny, které mu byly vytestovány jako škodlivé.

 

ORGÁNOVÁ HARMONIZACE  DLE TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY 

 

CO UMÍ BIOREZONANCE A JAKÝ SERVIS PRO VAŠE TĚLO NABÍZÍM?
ORGÁNOVOU HARMONIZACI

práce s nadbytkem a nedostatkem energie v orgánu
práce s meridiánem orgánu (akupunkturní dráhou orgánu)
práce s emocionální rovinou – psychoenergetická rovina

Z pohledu tradiční čínské medicíny jsou k jednotlivým měsícům přiřazeny orgány, pohybový aparát a psychika, které je vhodné podporovat. Harmonizací orgánů v jejich měsíčních cyklech vytvoříte ucelený koncept prevence pro Vaše tělo a zdraví. V terapii zharmonizujeme nejen orgán, ale i psychický stav a truamata s tím souvisejicí.

Např.:

LEDEN A LEDVINY + MOČOVÝ MĚCHÝŘ - Orgánem měsíce ledna podle TČM je močový měchýř. Ten slouží jako shromaždiště odpadních tekutin, které vylučují ledviny – párový orgán močového měchýře.

Nevyváženost energií můžeme u tohoto orgánu pozorovat zejména jako problémy s močením – ať už je příliš časté nebo naopak je-li proud moči zahrazen. Můžeme se setkat i s otoky končetin, napětím svalů kolem páteře, bolestí hlavy v oblasti spánků. Časté jsou i záněty močového měchýře zejména u žen. Na emocionální rovině zaznamenáváme obtíže, jako jsou podrážděnost, strach, přecitlivělost.

Močovému měchýři stejně jako ledvinám škodí chlad, zejména od nohou i „chlad“ ve vztazích, zejména partnerských.

LISTOPAD A PLÍCE - Plíce jsou hlavním orgánem, který má na starosti výměnu energie v těle a řídí její pohyb. Plíce řídí dýcháním tělesnou energii, vytváří ji a obnovují. Silné a zdravé plíce fungují i jako štít chránící tělo před zejména respiračními onemocněními.  

Párovým orgánem plic je tlusté střevo. Stav těchto orgánů se pak často zrcadlí ve stavu pokožky, se kterou jsou podle čínské medicíny spjaty.

Posílit plíce a jejich energii můžeme tím, že budeme dbát na správné, hluboké dýchání. Velmi prospěšný je i pobyt v lese spojený s aktivním pohybem. Důležité je i naučit se zpracovávat a nezadržovat emoce – zejména ty, které jsou s plícemi přímo spojené, jako jsou žal, stud, melancholie.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

CO DĚLAT V DEN TERAPIE ? ....... V den terapie by se klient měl vyhnout alkoholu, kávě a černému/zelenému čaji. Měl by zvýšit příjem tekutin (nejlépe neperlivou vodu). Po terapii bývá člověk unavený, je dobré poslechnout tělo a jít si odpočinout. Mnohdy se po terapiích objevuje únava, bolesti hlavy a to většinou při nedostatečném pitném režimu.
ZA JAK DLOUHO SE PROJEVÍ ÚČINKY TERAPIE? ................ Reakce zlepšení může nastat již během terapií, během několika hodin, či dní. U závažnějších, chronických problémů se zlepšení objeví spíše až po několika týdnech, či měsících. Velmi záleží, jak dlouho onemocnění trvá, jakým životním stylem klient žije, jak se stravuje. Vše je velice individuální.
JAK ČASTO TERAPIE PROVÁDÍTE? I toto je o individuálním přístupu ke klientovi. Pokud se jedná o akutní případ, terapie se může aplikovat každý den či ob den. Při chronickém onemocnění se terapie provádí nejlépe po 2-4 týdnech. Frekvenci terapií si vždy domluvíte s terapeutem na základě Vašeho zdravotního stavu.

 

Historie biorezonance

 

Kořeny biorezonanční metody sahají až do dvacátých let minulého století. Nikola Tesla věřil, že nejlepším lékem je elektřina. Jako první popsal a praktikoval princip působení frekvenčních generátorů na živé organismy (dnešní Plazmový generátor, který je součástí našeho konceptu).  Elektřina se pro něj stala novým všelékem.

V jeho učení pak pokračoval mikrobiolog Dr. Royal Raymond Rife, kterého tak můžeme považovat za průkopníka v oblasti biorezonance. Postupně vytvořil seznam frekvencí 15 000 různých bakterií a virů, které získal během svých dlouhých a velmi náročných výzkumů. Na základě těchto znalostí vyvinul i generátor frekvencí pro ničení choroboplodných zárodků, bakterií a virů v lidském těle - Plazmový generátor.

O něco později došla k podobnému závěru i skupina vědců pod vedením profesora Harolda S. Burra z lékařské fakulty univerzity Yale. Dalším pionýrem na poli biorezonance byla Dr. Hulda Regehr Clark (1928-2009). Tato Američanka v průběhu svých výzkumů znovuobjevila ničení patogenních mikroorganismů frekvenčními impulsy a propracovala mnoho postupů a metod pro netradiční léčbu téměř všech nemocí.

Poslední popisovanou kolébkou biorezonance se stal německý Mnichov, kde v roce 1976 založil Hans Brügemann firmu Brügemann GmbH, později Regumed GmbH. Ve spolupráci s Dr. Morellem – duchovním otcem této nové terapie – vznikl přístroj BICOM, který se od všech předchozích liší využitím vlastních vzorků pacienta a zpětné vazby. Již od vzniku prvních typů byl tento přístroj stále zdokonalován, a to až k poslednímu modelu – BICOM-optima.

V západní Evropě se biorezonanční přístroj Bicom již více než 30 let využívá v lékařství a přes 15 let i ve veterinární medicíně. Ve Švýcarsku je léčba na přístroji Bicom u vybraných terapeutů hrazena zdravotními pojišťovnami.