Plazmový Generátor RPZ 14

K likvidaci zjištěných patogenů, které nejdříve detekujeme na biorezonančním přístroji Sensitiv Imago 530, používáme zcela originální Plazmový generátor RPZ 14.

Působí plazmatickým výbojem na patogenní organismy tak, že působením frekvencí dochází k jejich destrukci a zneškodnění.

Pracuje na principu bezkontaktního přenosu smrtelných frekvencí zjištěných patogenů. Je schopen pronikat celým tělem i do kostí a střevního obsahu, čímž překoná běžný frekvenční generátor a zapper. Plazmový generátor RPZ 14 je frekvenční generátor české výroby, který využívá princip bezkontaktního přenosu frekvencí k likvidaci mikroorganismů.

Celý proces je neinvazivní a tedy bezbolestný.

Probíhá tak, že se usadíte a necháte na sebe po stanovenou dobu generátor působit.

Při tom můžete dělat prakticky cokoliv...číst, ležet, sledovat film na svém počítači, jíst, pít (nealkoholické nápoje)

Jedinou podmínkou je držet se v dosahu působení.

Zahubením patogenů vzniká toxické prostředí, které musí úklidová četa imunitních buněk vyčístit.

Tento úklid trvá u většiny lidí 3 – 4 dny.

Záleží vždy na vaší pomoci... tedy zvýšeným pitným režimem, zdravou výživou, potravinovými doplňky a hlavně pohybem.

 

Intenzivním pohybem zvýšíte teplotu organismu, což vyprovokuje imunitní buňky k vyšší činnosti.

 

Současně s plasmováním musí probíhat i změna vnitřního prostředí ve vašem organismu, jinak může dojít ke opakovanému namnožení.

Tato metoda nenahrazuje UZ, RTG, EKG, MRT.

Prohlášení výrobce:
Plazmový generátor RPZ 14 je experimentální přístroj a není zdravotnický prostředek.