Jak to probíhá?

Na začátku ...

Na začátku si nejprve popovídáme o vašich zdravotních problémech a pomocí biorezonance Sensitiv Imago 530 zjistím příčiny vašich problémů. Poté navrhnu postup řešení.

V průběhu ...

Po zjištění příčin vašich zdravotních problémů přistoupíme k jejich řešení. Následuje ničení patogenů a podpora oslabených orgánů, případně návrh frekvenčních terapií.

Na konci ...

Následuje kontrolní měření na biorezonanci Sensitiv Imago 530, grafické zhodnocení vašeho zdravotního stavu "před a po" a konzultace dalších potřebných kroků.

Sensitiv Imago Technology

Počítačová diagnostika lidského organismu s 96% přesností. 

Plazmový generátor RPZ 14

Působí plazmatickým výbojem na patogenní organismy tak, že působením frekvencí dochází k jejich destrukci a zneškodnění.

Odvykání kouření

V současné době se přístroj SENSITIV IMAGO 530 stále více využívá jako účinná metoda i při odvykání kouření v mnoha zemích.

Harmonizace prostoru, těla a vody